Wolven in Scandinavië en de Baltische staten


In Zweden komt de nieuwe wolvenpopulatie vooral in het centrum voor. Van daaruit breiden de wolven zich steeds verder uit over het zuiden van het land. Ook in het noorden van Zweden is volop ruimte, maar omwille van de sterke vervolging van roofdieren door de rendierhoeders in Lapland kunnen wolven zich daar nauwelijks handhaven.

De Zweedse populatie is ontstaan uit 3 wolven die vanuit Finland en Rusland naar Midden-Zweden getrokken zijn. Nog steeds trekken wolven vanuit Finland naar Zweden, maar door de roofdiervervolging in Lapland is het heel erg moeilijk voor deze wolven om de meer veilige delen van Zweden te bereiken. Door haar beperkte omvang en geïsoleerde situering is de Zweedse wolvenpopulatie zéér gevoelig voor inteelt, en dus fragiel. Jacht en stroperij verergeren het probleem alleen maar.

De laatste jaren verdwijnen er op mysterieuze wijze wolven uit de Zweedse populatie. Berekeningen tonen aan dat onder normale omstandigheden de Zweedse wolvenpopulatie inmiddels uit 700 dieren had moeten bestaan. In plaats daarvan telt de Zweeds-Noorse populatie nu 270 wolven. De Europese Commissie hekelt de lakse houding van de Zweedse regering met betrekking tot het oogluikend toestaan van de wolvenjacht. Ze vraagt Zweden met aandrang om het beleid bij te stellen en het in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving, die de wolf aanwijst als een soort die volledige bescherming verdient.

De Commissie dringt er bij de Zweedse overheid ook op aan om een degelijk ‘wolf-managementplan’ uit te werken, met onder meer maatregelen om de hoge mate van inteelt binnen de Zweedse populatie terug te dringen. Mogelijk onderdeel van zo’n plan is het uitzetten van een aantal niet-verwante wolven in zuidelijk Zweden om de genetische basis van de populatie te versterken. Zo hoopt men de huidige ‘ongunstige staat van instandhouding’ alsnog om te buigen naar een goed rapport.

Naast Zweden herbergen ook Noorwegen (enkele tientallen wolven) en Finland (ca. 180 wolven) beperkte populaties. In Estland, Letland en Litouwen leven eveneens meerdere honderden wolven.

Na een afwezigheid van 200 jaar zetten eind 2012 de eerste wolven ook weer poot op Deense bodem. Denemarken wordt geherkoloniseerd vanuit Duitsland, vandaar dat we de Deense comeback niet onder de hoofding 'Scandinavië' behandelen, maar verwijzen naar de bespreking van de Duits-Poolse wolvenpopulatie.

Foto's

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg