De zeldzame keren dat een wolf aanvalt

Aanvallen van wolven tegenover mensen komen vandaag nauwelijks nog voor. In het verleden waren er meer conflicten tussen wolf en mens. Er zijn slechts een zestal redenen die wolvenaanvallen, ook historische, kunnen verklaren:

 

  • Hondsdolle wolf
  • Prooiaanval
  • Zelfverdediging
  • Moederinstinct
  • Voedselconditionering
  • Aanwezigheid van honden

 

Hondsdolle wolf

De belangrijkste bron van straffe wolvenverhalen is hondsdolheid. Voor 1900 kwam deze ziekte over heel Europa voor. Tijdens de laatste fase van deze ziekte verliest een wolf alle angst en gaat als een dolle op pad waarbij hij alles bijt wat hij tegenkomt, ook mensen. Met de komst van moderne medicijnen en vaccinatiemogelijkheden is de ziekte teruggedrongen en inmiddels is vrijwel heel Europa vrij van hondsdolheid. Dit soort aanvallen komt dan ook niet meer voor.

  

Mensenvlees

In zeer zeldzame gevallen werden in voorbije eeuwen mensen zelf als prooidier gezien, maar telkens was er sprake van bijzondere omstandigheden en incidentele gevallen. Het aanbod van natuurlijke prooidieren was in die tijd extreem laag en ook vee was vaak moeilijk te verschalken. De zeldzame keren dat wolven, gedreven door honger, mensen als prooi aanzagen, kozen de wolven steevast jonge kinderen en vrouwen uit, helemaal in lijn met hun aangeboren vermogen om de zwakste prooi te onderscheiden. In enkele gevallen deden wolven zich ook tegoed aan lijken, onder meer in oorlogstijd. Soms waren de aanvallers ook hybriden van wolf en hond, die geen angst voor de mens vertoonden. Na het doden van die ene problematische wolf of hybride in kwestie, was het gevaar doorgaans geweken en bleven verdere incidenten uit.

 

Zelfverdediging

Door eeuwenlange vervolging heeft de wolf geleerd de mens te mijden. Om risico’s te vermijden, zal hij meestal proberen te vluchten voor mensen. Wanneer een wolf in het nauw gedreven wordt, kan hij – zoals elk ander dier – toch aanvallen in een poging om zichzelf te redden.

Ook als een herder een wolf aanvalt om zijn schapen te beschermen, kan de wolf zichzelf verdedigen met alle risico’s vandien. In middeleeuws Europa was dit een reëel risico, vooral ook omdat veelal jonge kinderen er met de schaapskudde op uit gestuurd werden. Toch was het in het merendeel van de conflicten de wolf die aan het kortste eind trok. Tegenwoordig zijn er in Europa nauwelijks nog herders en zitten jonge kinderen op school. Een dergelijk treffen is dus een grote zeldzaamheid geworden.

 

Moederinstinct

Een wolf kan in theorie ook agressief worden als je zijn welpen bedreigt of meeneemt, maar dat is dan ook een bijzonder slecht idee! Wolven verdedigen hun jongen zeer moedig tegen beren, poema’s en andere grote predatoren, maar eigenaardig genoeg zijn ze veel minder dapper tegenover mensen die het op hun kroost gemunt hebben. Er zijn genoeg verslagen van trappers of biologen die wolvenpups uit hun hol haalden terwijl de ouders jankend in de buurt op en neer liepen. De angst voor de menselijke tweebener haalt vaak de bovenhand op de moederliefde.

En zelfs als ze hun jongen verdedigen of zich in een situatie gedwongen voelen om aan te vallen omdat er geen andere uitweg is, hebben wolven de neiging om alleen in handen, armen of benen te grijpen zonder de aanvaller ernstig te verwonden, om vervolgens snel weg te lopen.

 

Voedselconditionering

Een laatste reden waarom wolven uitzonderlijk wel eens mensen aanvallen, is het voederen van wolven door mensen. In de Abruzzen vlakbij Rome, maar ook in Amerikaanse nationale parken, zijn er problemen met wolven die na verloop van tijd zo opdringerig worden dat ze mensen gaan aanvallen om het voedsel te veroveren.

 

Wolven en honden

Daarnaast kunnen ook honden een factor zijn voor aanvallen van wolven, zowel honden met begeleiding van mensen als sledehonden of kettinghonden bij boerderijen. Kleine honden zijn voor wolven een prooi, grotere honden zijn voedselconcurrenten, dus elke hond is een potentiële aanleiding voor een incident. Als mensen hun honden willen verdedigen, kan het gebeuren dat wolven een verdedigingsaanval beginnen.

Uit Duitsland en Zweden worden nauwelijks conflicten tussen wolven en honden gemeld. Alleen als jachthonden diep in het territorium van een wolf doordringen en de wolf aanblaffen, zal die dat niet tolereren en de aanval inzetten.

In nogal wat landen zijn honden ook vandaag nog een belangrijke voedselbron voor wolven. In Kroatië, bijvoorbeeld, worden veel meer honden dan schapen gedood door wolven. Ook in Polen is dat het geval, al maken honden en katten er nog geen 1% uit van het wolvenvoedsel. Uit Rusland is bekend dat wolven de populatie verwilderde honden flink in toom houden. Soms zijn wolven die honden aanvallen zo intensief op hun prooi geconcentreerd dat ze hun angst voor mensen even lijken kwijt te zijn.

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg