Wolven in Polen, Duitsland en Denemarken


Duitsland en West-Polen: ééngemaakt wolvengebied

In 1998 werd er in de Oost-Duitse regio Lausitz, ten zuidoosten van Berlijn, een eerste roedel wolven waargenomen, en inmiddels is de populatie hier alleen maar gegroeid. In Duitsland zijn momenteel 18 wolvenroedels, 2 wolfsparen en 7 territoria van solitaire wolven aanwezig. Waar de wolvenaanwezigheid zich aanvankelijk in de regio Lausitz concentreerde en er alleen maar meer territoria in Lausitz zelf bij kwamen, worden nu ook gebieden verder weg opnieuw door wolven bewoond. Waren dit eerst vooral solitaire dieren, dan blijken deze nu gezelschap te hebben gevonden en jongen gekregen te hebben. In 2011 alleen al zijn er vijf roedels bijgekomen in het oosten van Duitsland, alle vijf rondom Berlijn.


Samen met de 16 roedels in West-Polen vormen de Duitse wolven stilaan een omvangrijke Duits-Poolse wolvenpopulatie. Het merendeel van de solitaire Duitse wolven zit eveneens in het oosten van het land, naast een enkele in het midden van Duitsland. Het meest westelijke territorium van een solitaire wolf was gesitueerd in Hessen, op amper 200-300 km van de Nederlandse en Belgische grens, maar de ‘zittende wolf’ werd daar helaas illegaal afgeschoten. Buiten de vaste territoria worden geregeld jonge zwervende wolven voor korte of langere tijd ergens waargenomen. Daarbij kwamen ze al meermaals op minder dan 200 km van de Nederlandse grens.

Wie alles wil weten over de wolf in Duitsland kan onderstaande film bekijken of de documentaire 'Die Wölfe kommen'.

 

De Duitse wolven worden permanent gevolgd door het team van Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz, zie www.wolfsregion-lausitz.de.

Daarnaast is de Duitse natuurbeschermingsorganisatie NABU de initiatiefnemer achter het project Willkommen Wolf, zie www.willkommen-wolf.de.


Eerste wolven op Deense bodem


Thy National Park zien en dan sterven... Het was het trieste lot van de eerste wolf op Deense bodem sinds 200 jaar. Het dier werd in het najaar van 2012 opgemerkt en gefotografeerd door vogelaars. Later werd het dood aangetroffen in het noorden van Denemarken. Overleden aan een tumor. DNA-onderzoek wijst uit dat het echt om een wilde wolf ging, afkomstig uit de regio Lausitz, waar de meeste Duitse wolven ‘wonen’. Vanuit Lausitz moet die minstens 850 km gelopen hebben! Bekijk hier de mogelijke route van de Denemarken-verkenner vanuit Lausitz naar Thy National Park…

Kort na de dood van de onfortuinlijk eerste wolf, werd er al opnieuw een wolf gespot in Denemarken, deze keer in Ringkøbing in West-Jutland, zo’n 100 km meer zuidelijk. Alice Durinck zag de nieuwe wolf gewoon vanuit haar keukenraam, stel je voor!

Foto's

Copyright © 2012 Landschap VZW - Site by Bart Heirweg